Home  /  Condiții de Utilizare

Condiții de Utilizare

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare („Condițiile de utilizare”) descrise la această pagină și în orice altă parte a site-ului Litens Automotive („Litens”). Se consideră că sunteți de acord cu Condițiile de utilizare, chiar dacă nu le-ați citit. Prin utilizarea acestui site, declarați că aveți capacitatea și autoritatea de a accepta aceste Condiții de utilizare și că înțelegeți și vă asumați toate riscurile asociate utilizării acestui site. Dacă aceste Condiții de utilizare nu sunt acceptabile, vă rugăm să nu utilizați acest site. Dacă nu sunteți mulțumiți de acest site, remediul deplin și exclusiv de care dispuneți este renunțarea la utilizarea sa.

Drepturi acordate și limitări privind utilizarea

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru a afișa pe computerul personal, a imprima, descărca sau utiliza conținutul acestui site (cu excepția mărcilor comerciale, designului sau formatului acestuia), în scopuri personale informative sau educative. Toate copiile pe care le faceți trebuie să păstreze drepturile de autor și alte mențiuni care apar pe acest site, inclusiv această licență limitată. Nu aveți dreptul să modificați conținutul utilizat.

Cu excepția celor menționate în paragrafele anterioare, nu aveți dreptul de a utiliza, distribui, vinde, modifica, transmite, corecta, decodifica, republica, publica sau crea lucrări derivate (dacă este cazul) din mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele, informațiile, software-ul sau alte materiale ori conținut care face obiectul acestor Condiții de utilizare (denumite împreună „conținutul” acestui site), fără permisiunea anterioară, acordată în mod expres, în scris, de către Litens. Recunoașteți și sunteți de acord că acest site și conținutul său sunt proprietatea Litens, a afiliaților săi și/sau a furnizorilor de servicii, furnizorilor sau concedenților și că nu veți dobândi niciun drept sau licență cu privire la nicio marcă comercială, brevet, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală pentru acest site ori conținutul sau elementele derivate din acesta. Acest site și conținutul său sunt protejate prin legi de autor, atât la nivel individual, cât și ca lucrări colective sau compilații, și prin legi privind mărcile comerciale, brevetele sau alte legi aplicabile.

Mărci comerciale

Litens, acest site și oricare alte mărci comerciale și mărci de design legate de Litens, afișate pe acest site (denumite împreună „Mărcile comerciale”), sunt înregistrate și/sau sunt mărci comerciale ale Litens, în conformitate cu dreptul cutumiar și jurisprudențial. Celelalte mărci comerciale și mărci de design care apar pe acest site sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Anumite mărci comerciale sunt utilizate pe bază de licență. Nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca acordând, implicit sau în alt mod, o licență sau un drept de a utiliza orice marcă comercială, inclusiv Mărcile comerciale, cu excepția permisiunii anteriore, acordate în mod expres, în scris, de către Litens sau altă parte care deține mărcile comerciale respective.

Textele, imaginile, grafica, aspectul și informațiile de pe acest site sunt protejate prin drepturile de autor ale Litens.

©, ™, ℠, ® *, așa cum apar pe acest site, se referă la drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile comerciale sau denumirile comerciale în conformitate cu dreptul cutumiar și jurisprudențial deținute de compania care desfășoară activități economice sub denumirea Litens Automotive Group și/sau afiliații săi, cu excepția mărcilor comerciale deținute de alte părți și utilizate de către Litens Automotive Group în baza unei licențe. Toate drepturile sunt rezervate.

Utilizarea neconfidențială a mesajelor

Nu trimiteți către Litens, prin intermediul acestui site, niciun fel de informații protejate sau confidențiale. Vom trata întrebările, comentariile și alte informații de la utilizatori, primite prin intermediul acestui site, drept informații neconfidențiale, și este posibil să reproducem, să utilizăm sau să divulgăm și să distribuim astfel de elemente, fără înștiințare sau obligații față de autor, cu respectarea Declarației de confidențialitate prevăzute pe acest site. Prin transmiterea unor astfel de informații prin intermediul acestui site, acordați Litens o licență nerestricționată, irevocabilă, achitată integral, cu dreptul de a acorda sublicențe, folosi, reproduce, afișa, efectua, modifica, transmite și distribui informațiile respective și, de asemenea, sunteți de acord ca Litens să folosească orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți, în orice scop.

Declinarea și limitarea răspunderii

Am încercat să includem în acest site informații corecte, complete și actualizate. Cu toate acestea, nu oferim niciun fel de garanție (expresă sau implicită) cu privire la acest site sau conținutul său. Informațiile conținute de acest site sunt furnizate „CA ATARE”. Ne declinăm orice răspundere pentru utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului și nu ne asumăm răspunderea față de dvs. ori altă terță parte pentru consecințele provocate de orice erori sau omisiuni.

LITENS, AFILIAȚII SĂI ȘI DIRECTORII, FUNCȚIONARII, SALARIAȚII SAU AGENȚII ACESTORA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, ÎN NICIO SITUAȚIE, PENTRU DAUNE DIRECTE, CONEXE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE, DE ORICE FEL, SAU PENTRU DAUNE DE ORICE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CELE REZULTÂND DIN ORICE DECIZIE LUATĂ ORI ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ DE CĂTRE DVS. SAU ORICE ALTĂ TERȚĂ PARTE DIN CONSIDERAREA CONȚINUTULUI ACESTUI SITE, SAU DIN IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ORICE CONȚINUT DE PE ACEST SITE, ORI DIN ORICE ALTĂ CAUZĂ, CHIAR DACĂ ACEASTA A FOST DIN VINA LITENS SAU A AFILIAȚILOR SĂI ORI DIN NEGLIJENȚA CONCEDENȚILOR, FURNIZORILOR DE SERVICII SAU FURNIZORILOR ACESTORA ȘI CHIAR DACĂ ORICARE DINTRE ACEȘTIA A FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA CA ASTFEL DE DAUNE SĂ SURVINĂ. ACESTE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI VI SE VOR APLICA ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN ORICE ACȚIUNE, DE ORICE FEL, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIJENȚĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU ÎN ECHITATE. ORICE CLAUZĂ DECLARATĂ NULĂ VA FI CONSIDERATĂ DISOCIABILĂ ȘI NU VA AFECTA VALABILITATEA ȘI EXECUTAREA CELORLALTE CONDIȚII DE UTILIZARE.

Utilizarea linkurilor

Linkurile de pe acest site sunt furnizate pentru informarea dvs. Dacă părăsiți acest site prin intermediul unui link afișat de acesta, conținutul pe care îl veți accesa nu este oferit de Litens. Nu răspundem pentru conținutul și politica de confidențialitate a acestor site-uri. Nu oferim nicio garanție, nu facem nicio declarație și vom fi exonerați de răspundere pentru orice conținut electronic oferit de orice terță parte sau pentru utilizarea informațiilor personale pe care le furnizați unor astfel de site-uri.

Legi aplicabile

Toate aspectele cu privire la accesul sau utilizarea acestui site vor fi guvernate de statutele și legile Provinciei Ontario sau de legile federale din Canada, după cum este aplicabil, fără a fi aplicabile principiile conflictelor de legi.